Monthly Archives: May 2011

Phượng nở rồi :)

Vậy là cuối cùng mùa phượng năm nay cũng bắt đầu. Mới hôm kia mình mới thấy những bông phượng đầu tiên vậy mà hôm nay từng chùm phượng đỏ thấp thoáng như những đám mây đầy trên đường phố. Không biết tự bao lâu rồi mình vẫn ngóng chờ cái mầu hoa nồng nàn ấy. Mình đâu còn ở ...

Read More »