Monthly Archives: July 2013

Tản mạn tháng 7…

Tháng 7, mưa ào ạt, sấm rền ngang trời đã ngả về khuya. Một cốc trà thật nóng, ngồi nghịch linh tinh trên máy tính. Sau gần một ngày la cà tán ngẫu với em. Relaxing. Kể cũng lạ, chị em ít gặp nhau nhưng dường như có thể buôn mọi chuyện. Nhẹ nhàng khi người với người không phải ...

Read More »