Monthly Archives: February 2014

Mùa xuân

Những ngày sau Tết, trời đột ngột trở lại những ngày da diết lạnh. Lạnh cóng tay lạnh làm con người lười biếng chỉ muốn quanh quẩn trong nhà. Trước lạnh là mưa, thứ mưa xuân bùi bụi lâm thâm. Có lẽ cái thứ mưa này làm nao lòng bất kì ngườicon xa xứ nào. Mưa mà như bụi nước ...

Read More »

Mưa xuân

Những ngày sau Tết, trời đột ngột trở lại những ngày da diết lạnh. Lạnh cóng tay lạnh làm con người lười biếng chỉ muốn quanh quẩn trong nhà. Trước lạnh là mưa, thứ mưa xuân bùi bụi lâm thâm. Có lẽ cái thứ mưa này làm nao lòng bất kì ngườicon xa xứ nào. Mưa mà như bụi nước ...

Read More »