Ngày khai giảng của con


Ngày con khai giảng
Ngày mẹ đi xa
Một rừng cờ hoa
Mẹ không được ngắm
Con vào lớp bốn
Anh chị trong trường
Đón em lớp một
Như con thủa nào
Tiếng trống khai trường
Bồi hồi con nhỉ
Con lên lớp lớn
Lòng mẹ thêm lo.
Con học chưa chăm
Cần nhiều cố gắng.
Mọi việc của mình
Tự làm mới giỏi.
Mẹ vắng nhà lâu
Nghe ông bà dạy
Giúp đỡ việc nhà
Tắt ngay máy tính.
Tiếng trống rồi đó
Mẹ không ở nhà
Để hôn má con
Chúc mừng năm học
Con hãy vui vẻ
Như con hàng ngày
Năm học sẽ vui
Miễn con cố gắng .

2,299 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.