Monthly Archives: July 2016

Có một ngày

Một ngày thức dậy với cái đầu nặng trịch, toàn thân đau nhức. Nhìn những vệt sáng mờ nhạt qua khung cửa, định gượng dậy với những công việc quen thuộc. Váng vất, lăn xuống giường, gọi con dậy đi học. Nàng tự làm mọi việc. Cho phép mình có ngày được lười. Vớ điện thoại viết mail báo nghỉ, ...

Read More »

Nữ Oa

Người đàn bà đội đá. Người đàn bà vá trời, Phân tách cõi u minh Người tạo thành sự sống. Người đàn bà hiện đại. Vội vã băng trên đường Gạn trong từ vội vã. Tạo nên nếp nhà mình. Con cháu của Nữ Oa. Gánh nặng mang trên vai Không thành cân ra lạng Mà oằn mình bước đi. ...

Read More »