8/3 mẹ và con


8/3.
Béo nhà mình bận. Hai mẹ con đi chơi mua đồ. Ngồi ăn trưa với nàng, thấy có vài sắc thái 8/3 như thế này:
1. Kiểu phát chẩn .
Một anh cầm một loạt hoa giống nhau đi tặng với những lời chúc y như nhau – dự là từ văn phòng nào gần đây.
2. Kiểu tự sướng.
Một loạt em tre trẻ đi với nhau chụp ảnh check-in rồi tự tag nhau. Chả chúc chiếc gì chỉ hỏi nhau quà được tặng thế nào.
3. Kiểu gia đình kiểu mẫu .
Ông – bố đưa cả gia đình đi ăn, các bà các mẹ vẫn giục các con cháu ăn nhanh, đừng nghịch nữa. Thực tế no ấm.
4. Kiểu tủi thân.
Mấy cô gái ngồi ăn một mình, buôn qua điện thoại là chưa có quà.
5. Kiểu nhà nó.
Chồng bận lấy tiền trong ví chồng, đi chơi và tự nhủ ” đời đẹp thế, sao phải xoắn”.

Happy Women’s Day. Một ngày cho sự bình đẳng của cả hai phái


1,476 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.