Tôi

Có những ánh mắt.

Thói thường cha mẹ luôn là người hy sinh cho con cái. Dù lớn dù nhỏ, con vẫn là con cha mẹ . Nếu mọi gia đình đều êm xuôi thì điều đó là đương nhiên, không phải bàn. Những với những gia đình buộc phải bước vào cảnh chia tay, thì đó lại là điều cần xem xét. Sau ...

Read More »