Monthly Archives: November 2012

Ẩm thực Hải Phòng…

Nhớ có lần đi công tác trong sài gòn, mình bị hơi cay cay mũi khi nghe người  nhận xét là không có cái gọi là ẩm thực Hải Phòng.  Không nổi tiếng như ấm thực Hà Nội hay ẩm thực Huế , ẩm thực Hải Phòng vẫn có những nét rất riêng, đủ để cho những con Hải phòng thấy tha ...

Read More »