Monthly Archives: November 2013

Mariage…

Hôn nhân – theo ý kiến cá nhân- nếu bỏ qua những yếu tố tình cảm, sự gắn kết thì là một hợp đồng biz. Nếu như một bên không còn tôn trọng những điều đã cam kết,thêm vài cái phụ lục sửa đổi mà không khả thi hơn thì không nên tiếp tục nữa. Khi đã cân đong đo ...

Read More »