Monthly Archives: January 2014

Chả cá mai

Sáng, nắng óng ánh sau những ngày lạnh u ám, tiếng lá ngoài ban công khẽ thì thầm cùng tiếng sương rơi. Hai cái má hồng như táo chín, cái miệng chum chím vương nhẹ nét cười của con là hình ảnh của một ngày đẹp trời. Lâu lắm không đi chợ sớm, những hàng cá, hàng rau đang vội ...

Read More »