Monthly Archives: August 2015

Viết cho con trai

Viết cho con trai, người không bước ra từ cơ thể mẹ nhưng gắn kết bởi yêu thương. Con trai yêu quí, đã nhiều lần mẹ định ghi lại cho con đôi điều. Con với mẹ, chúng ta rơi vào đời nhau một cách tình cờ. Mẹ coi đó là duyên định mệnh. Ngày qua ngày, yêu thương dần lớn ...

Read More »

Mùa thị thơm

Thế là đã vàng thu. Vàng ruộm hanh hao trên mẹt thị lẻ loi góc chợ. Đang làm người đàn bà nghiêm chỉnh và tử tế với mấy thứ vừa mua, te tái về làm bữa sáng; mùi hương quen quen hướng mắt nó về những vầng trăng bóng tròn góc chợ. Kể cũng lạ, chả mấy ai ăn thị ...

Read More »