Monthly Archives: August 2017

Chiều thật thu

Lâu rồi mới cỏ cảm giác một chiều thật thu. Với bầu trời nặng mây và gió se se hơi nước. Từ khi chuyển về căn nhà này, Nó mới ngồi bên khung cửa nhìn dòng sông lấp loáng, viết linh tinh. Cái chiều lưng lửng giao mùa làm Nó nhớ nhà. Nhớ những con đường có lẽ đã bắt ...

Read More »

Ốc

Lâu rồi mới cỏ cảm giác một chiều thật thu. Với bầu trời nặng mây và gió se se hơi nước. Từ khi chuyển về căn nhà này, Nó mới ngồi bên khung cửa nhìn dòng sông lấp loáng, viết linh tinh. Cái chiều lưng lửng giao mùa làm Nó nhớ nhà. Nhớ những con đường có lẽ đã bắt ...

Read More »

Người thú vị

Nó tin rằng ai cũng xứng đáng là người thú vị. Theo cách này hay cách khác và có đủ thời gian để cảm nhận được hay không. Chuyến bay hơn 3h, song hành một người rất hài và thú vị khiến nó nghĩ nhiều hơn về cuộc sống. Trải nghiệm việc nói nhiều với phát âm kiểu úc làm ...

Read More »