Thanh niên hiện đại cấp tiến


Tuổi trẻ đâu có đáng buồn.

Mình thích chơi với nhiều người từ nhiều lứa tuổi khác nhau, đặc biệt là trẻ hơn mình. Hay lắm. Khi với người trẻ mình là thế hệ khó tính khắt khe, và với thế hệ nhiều hơn thì mình mãi không lớn nổi. Chúng ta hay chê thế hệ trẻ và ngược lại thế hệ trẻ cũng có những đánh giá về chúng ta.

Hôm nay đến quán cà phê sớm hơn hẹn một lúc nên có dịp ngồi ngắm lung tung. Khá vui là rất nhiều bạn trẻ ngồi học hoặc làm việc. Cảnh này khiến mình nghĩ đến những đêm đi bộ về khách sạn khi đi công tác ở Singapore. 10h đêm khuôn viên trường đại học vẫn sáng, vẫn rất nhiều bạn trẻ mải mê tranh luận, làm bài.


Tuổi trẻ việt Nam có tệ hơn không? Tôi nghĩ là không. Nếu có tệ thì nên hỏi lại chúng ta – các thế hệ đi trước. Chúng ta đã dạy lại được cái gì, hướng dẫn gì và các thế hệ trên nữa hoạch định gì cho các bạn trẻ?


Các bạn đang ngồi học trong quán cà phê. Đâu cũng được miễn là học. Các bạn giỏi hơn chúng tôi thật nhiều….


1,201 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.