Ra thế giới (Nguyễn Phi Vân)


Last book for 2017.

Những giờ cuối cùng của năm 2017 Nó dành đọc cuốn sách mua giảm giá hôm trước. Một cuốn sách theo nó là tuyệt vời. Đọc tầm hơn tiếng thì hết nhưng cái đọng lại rất nhiều. Một tác giả là nhà kinh tế, chuyên về nhượng quyền viết với cái nhìn rất phụ nữ nhưng đầy lý trí khi bàn về việc Việt Nam ở đâu trên thế giới.

Nó xấu hổ và trong nó ước mong làm khác đi lại dậy. Hãy đam mê, hãy tử tế, và hãy xấu hổ vì những thiếu sót yếu kém của mình.


3,126 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.