Cuối năm


Tôi viết gì khi mỗi cuối năm
Những mộng mơ tàn phai ngày cũ
Tuổi để dấu hằn nơi đuôi mắt
Tiếng thở dài năm tháng vội qua nhanh.

Mỗi năm đời là một đoạn văn
Đóng tập bằng nụ cười năm tháng.
Đầy yêu thương cũng giàu mất mát
Bước đi rồi mọi chuyện cũng đằng sau.

Suy tư gì vào lúc cuối năm.
Khi trái tim vẫn nồng nàn nhịp đập.
Gió vẫn hát khúc nhiều hy vọng
Về ngày mai, về ước mơ non.

Có lúc nào tôi nghĩ tuổi tôi
Bằng cái nhìn của người ngoài cuộc?
Thang cung bậc người đời định giá.
Tôi cười xòa, mặc vội vã ngoài kia.

Cuối năm rồi bận cũng nhiều hơn
Phút lắng lại cho mình cũng vội.
Trời vẫn xanh mà mây vẫn trắng.
Mênh mang mình tôi lại chào tôi.


1,032 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.