Monthly Archives: November 2018

Lại phải nghĩ

NHỮNG ĐỨA TRẺ VIỆT THẾ KỈ 21 Đi dạy lũ trẻ, làm việc với chúng, nỗi lo sợ của tớ ngày càng tăng. Bọn trẻ bây giờ thật sự khác xưa quá nhiều. 1. Ngày xưa bọn trẻ thơ ngây lắm, người lớn nói sao tin vậy. Mỗi khi gặp một biến cố nào đó, việc đầu tiên là lũ trẻ ...

Read More »

Bạn nghĩ gì về quá khứ?

Bạn nhớ gì khi nghĩ về quá khứ Thỉnh thoảng có lúc bọn đàn bà tuổi băm băm rất chi là dở. Lâu lâu túm lấy nhau để nhắc về cái gì đó là ồ ạt những cái vớ vẩn đổ về. Và thế là chúng bị cuốn ngay vào những cái ngày xưa ấy. Nó tin rằng ai cũng ...

Read More »